Produse

Lac de agrement şi biopiscină

din folie de lac-SICOFOL®

Ce înseamnă de fapt "bio"?

La biopiscine calitatea corespunzătoare a apei nu se obţine prin substanţe chimice, filtre, substanţe de sterilizare sau maşini, ci prin imitarea naturii, prin realizarea echilibrului biologic. Condiţiile realizării acestui deziderat sunt: oglindă de apă suficientă, adâncimea apei şi alegerea corespunzătoare a plantelor acvatice. Necesarul de oxigen în apă se asigură prin arteziene sau picurătoare.

Cum să realizăm o biopiscină?

Locul cel mai potrivit: este un colţ ferit, însorit, departe de copaci. Forma să fie simplă, paralelipipedică, dacă se poate, deoarece aşa este cel mai simplu de executat în condiţii casnice.

Profilul perfect: marginea lacului să aibă o adâncime mică, iar spre interior să realizăm terase la diferite adâncimi, corespunzătoare necesităţilor plantelor acvatice. Mijlocul lacului merită adâncit la 80-150 cm, pentru că aici vor supravieţui, sub limita adâncimii de îngheţ, peştii şi rădăcinile nufărului. Aici se va aşeza şi pompa, dacă vrem să scoatem apa din bazin.

Să manipulăm cu atenţie folia de pvc - SICOFOL®! Să nu aşezăm pe ea obiecte calde sau ascuţite. Dacă groapa escavată are pietre, atunci trebuie aşternut sub folia SICOFOL®, un strat de protecţie. La bazinele mai mari de 100 m2, este recomandată sudarea foliei la faţa locului. Într-o zi însorită şi călduroasă folia sudată preia foarte repede forma bazinului escavat.

Implantarea: Pasul următor este umplerea şanţurilor pe terase, pregătite pentru plante, cu amestec de pământ şi turbă de 25 cm grosime, peste care se întinde un strat de mărgăritar sau zeolit. Se umple bazinul cu apă, ca folia să preia forma cavităţii. Din cauza culorii negre a foliei, lacul va părea mai adânc iar algele mai pretenţioase la lumină vor apărea mai greu în bazinul întunecos.

Realizarea malului: Se va aşeza folia SICOFOL® în bazin. Marginile foliei se vor acoperi cu segmenţi de gazon, bolovani plaţi, beton sau pietriş, care este destul de arătos şi împiedică formarea mâlului.

Prima umplere: În cazul lacurilor de agrement pentru menţinerea vieţuitoarelor în apă e nevoie de mâl la fundul bazinului. Aici se retrag în timpul iernii broaştele şi plantele aici îşi formează rădăcinile. Înainte de umplerea bazinului să acoperim cu zeolit, pietriş, nisip sau nisip cu pietriş. În cazul piscinelor sau lacurilor care se folosesc şi pentru scăldat, în aceste zone nu se pune nimic la fundul bazinului pentru a uşura curăţirea.

Prima primăvară: În prima perioadă apar foarte multe larve de ţânţari şi muşiţe, dar astea nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că în câteva zile viaţa sălbatică mobilă (broaşte) va sosi şi echilibrul se va restabili. Să transferăm alge şi mâl dintr-un lac curat, plin de viaţă sălbatică. Cu ajutorul acestora se reînvie toate vieţuitoarele mici, microorganismele şi plantele, care vor curăţa apa. Balta atrage ca un magnet pe păsări, animalele amfibii şi alte numeroase vieţuitoare de baltă. Sub oglinda apei se ascunde într-adevăr o viaţă nouă, din care vom descoperi atât de mult cât vom fi mai atenţi la ea.

Lac rezervor - PSI

Asigurarea cantităţii de apă prescrisă în normele PSI, se poate realiza cu cheltuieli minime prin bazine escavate şi izolate cu folie SICOFOL® de 1,5 mm. Izolaţia împreună cu stratul protector realizăm la faţa locului. Dacă facem un lac de acumulare, atunci să fie şi frumos. Nu trebuie să săpăm un bazin cu formă geometrică simplă. Dacă avem loc suficient să facem un biolac cu autoepurare prin plante acvatice.

Un exemplu elocvent pentru asta, reprezintă lacul rezervor din localitatea Ibbs din Austria, executat pentru fabrica de pâine Haubis, care în acelaşi timp este şi biopiscină, cu o mică insulă, cu fântână arteziană şi cu plante acvatice. Suprafaţa apei are cca. 1000 m2, adâncimea maximă de 3 m, volumul apei cca. 1500 m3. Scoaterea apei este asigurată prin 3 fântâni din inele de beton. Inelele de beton au fost găurite lateral. Nivelul apei se reglează printr-un întrerupător flotor.

Exemplu din Ungaria se găseşte la Szolnok (str. Újszászi nr.11) pentru o fabrică italiană de prelucrarea lemnului cu un volum de cca. 1300 m3.


Metoda epurării apei de canal prin stufiş

 

1. Ce înseamnă epurare prin stufiş?

Metoda epurării apei de canal prin stufiş, foloseşte pentru epurarea apei, acţiunea zecilor de mii de microorganisme şi ciuperci activi, care se găsesc în jurul rădăcinii stufului.


2. Care sunt avantajele epurării prin stufiş?
Cheltuieli mici de realizare. Durată de viaţă lungă şi cheltuieli minime de funcţionare. Abia există consum de energie şi de întreţinere, având în vedere că sistemul funcţionează autoregenerativ. Solul bogat în microorganisme garantează o fiabilitate înaltă şi o insensibilitate faţă de oscilaţiile încărcării sistemului.

3. Mărimea localităţilor unde metoda se poate utiliza.

Cu această metodă poate fi epurată apa de canal şi cea industrială a oricărei localităţi. În mod special se recomandă pentru epurarea apei în localităţi mici şi zone balneare. În situaţia localităţilor peste 3.000 de locuitori şi ferme zootehnice mai mari, se pot realiza mai multe bazine de epurare.

4. Ce influenţă are modul de colectare asupra funcţionării sistemului?

Acest sistem este apt pentru epurarea apei de canalizare care curge în mod continuu şi a apei transportate de vidanjor. La schimbarea modalităţii de captare a apei murdare nu trebuie construit alt bazin.

5. Randamentul epurării.

Apa epurată poate fi reintrodusă în ape curgătoare de suprafaţă în baza parametrilor realizaţi.

6. Durata de viaţă a staţiei de epurare.

Bazinele de epurare construite în Germania şi Austria de zeci de ani, funcţionează la randamentul şi parametrii de calitate proiectaţi. După cca. 30 de ani de funcţionare, dacă se constată scăderea randamentului, pe lângă bazinul existent se poate realiza un alt bazin cu stuf. Bazinul anterior poate rămâne ca stufiş, îmbogăţind peisajul.

Izolarea pivniţelor

Izolarea părţilor subterane ale construcţiilor, pivniţelor se recomandă cu folie din pvc moale SICOFOL® de 1 mm sau 1,5 mm grosime. La izolaţia de tip lighean, folia se va monta pe suportul din beton sau pe peretele susţinător sub formă de înveliş impermeabil, realizat prin sudare cu aer cald iar pe pereţii vertical se şi fixează. Folia aşezată pe suportul orizontal de beton se va trece sub peretele vertical şi se va suda impermeabil cu folia de izolaţie fixată pe peretele exterior al pivniţei sau pe un perete suport independent. În cazul izolaţiei termice sau împotriva infiltraţiei, peretele vertical independent de susţinere a izolaţiei se poate omite. Folia SICOFOL® din pvc moale se poate utiliza şi la izolarea pivniţelor deja existente.


Avantaje:
Rapid, economic, sigur.

Izolarea se poate executa şi la temperaturi sub zero grade.

Durata de viaţă a izolaţiei practic este egală cu durata clădirii, având în vedere că parametrii izolaţiei pe parcursul anilor nu se schimbă, pvc-ul nu se degradează, structura lui moleculară nu se regrupează.

Straturile la izolaţia verticală

 

La umiditatea din sol:
Strat protector din geotextil
Placă PS de 25 mm de drenaj
Folie SICOFOL® de 1 mm
Placă SICOFOL® semidur de 1 mm

 

La apa freatică:
Strat protector din geotextil
Placă PS de 25 mm de drenaj
Folie SICOFOL® de 1,5 mm
Placă SICOFOL® semidur de 1 mm


Izolaţia de podea (duşumea, estrich)

Ce este de fapt izolaţia "estrich"?

Izolaţia între suportul de beton şi stratul estrich, împotriva umezelii, este de fapt izolaţia estrich.

Ordinea straturilor într-o clădire fără pivniţă:

- Betonul suport
- Izolaţia estrich din folie SICOFOL® de 1 mm din pvc moale
- Izolaţia termică
- Izolaţia tehnologică prin folie SICOFOL® de 0,25 mm din pvc moale
- Stratul de beton protector (estrich)
- Stratul de podea (gresia)

De ce este nevoie de izolaţia de podea (estrich)?

Izolaţia estrich (de podea) apără izolaţia termică şi gresia de umiditatea din sol. În afară de asta izolează şi împotriva gazului radon.

Ce se întâmplă dacă nu există izolaţie estrich (de podea)?

- Randamentul izolaţiei termice scade din cauza umezelii infiltrate
- Gresia se va degrada, se va mucegăi, se va umfla din cauza umezelii
- Izolaţia de podea sudată impermeabil cu izolaţia de perete, izolează şi împotriva gazului radon

Din ce să executăm izolaţia estrich (de podea)?

Se recomandă folia SICOFOL® de 0,5 mm; 0,8 mm; 1 mm; 1,2 mm.

Cum să executăm o izolaţie de podea (estrich)?

Marginile suprapuse ale foliilor, se vor suda la faţa locului cu aparatul automat cu aer cald sau se vor lipi la rece cu soluţia THF (tetrahidrofuran). Acceptăm comenzi pentru execuţie la faţa locului. La suprafeţe mai mici, la case particulare, recomandăm utilizarea vălurilor executate la dimensiuni, la fabrică.

Izolarea tocurilor de uşi şi ferestre

În general pentru izolarea tocurilor de uşi şi ferestre se foloseşte spuma de PUR (poliuretan), care se pune între perete şi toc.

Dar! Această izolaţie termică trebuie apărată de umezeală. Pentru acest scop fabricăm folia SICOFOL® din pvc moale de 0,3 mm grosime în suluri de 50 m lungime la lăţimi de 11,5 cm; 17,5 cm; 24 cm; 30 cm; 36,5 cm; 50 cm.

Înaintea introducerii tocului, folia se va lipi cu o soluţie de lipit pvc de perete iar după introducerea tocului se va introduce în interstiţiu spuma de PUR. Să alegem o folie cu o lăţime mai mare cu 5 cm pe ambele părţi pentru a îndoi şi lipi pe perete în afara tocului. Tencuiala o va acoperi ulterior. Utilizarea foliei la izolarea tocurilor din metal sau mase plastice este şi mai importantă decât la tocuri din lemn, pentru că la materiale cu conducţie termică mai bună şi condensul este mai pronunţat.

Ce se va întâmpla dacă neglijăm acest mic amănunt?

Procesul care se desfăşoară, este lent şi de aceea nu prea se observă. Din cauza umezelii din perete, materialul de izolare termică se contractă, capacitatea de izolare scade. Este o pagubă pentru că apare un pod termic şi vom plăti mai mult la încălzire. Dar necazul se intensifică. Pe tocul de uşi şi ferestre din cauza micşorării capacităţii de izolare termică se va intensifica condensul, care va distruge şi izolaţia geamului termopan, care trebuie schimbat înainte de termen.

Izolarea pervazului şi pragului


La fel, ca la izolarea grinzilor de beton şi la izolarea pervazelor şi pragurilor se va introduce izolatorul termic pentru a împiedica formarea podului termic.
Materialul de izolaţie termică trebuie apărat de umezeală dinspre perete, pentru care se poate utiliza folia SICOFOL® din pvc moale de 0,3 mm grosime, pentru izolare. Neglijarea acestor izolări este şi mai puţin observabilă, ca la tocuri de uşi şi ferestre, pentru că surplusul plătit la încălzire, din cauza formării podului termic, se poate demonstra doar prin calcule.

Aceste două exemple arată elocvent că noile elemente de construcţii nu pot fi utilizate din rutină, în mod obişnuit.

Acoperiş verde, în mod economic

Avantajele ecologice şi caracteristicile favorabile ale acoperişurilor verzi sunt arhicunoscute. La răspândirea pe scară din ce în ce mai largă şi în această zonă a acoperişului verde va contribui în mare măsură faptul că, aceste acoperişuri pot fi realizate din materiale indigene, la un preţ accesibil atât la construcţii noi cât şi la construcţii renovate cu înglobarea ulterioară a straturilor necesare de horticultură. La realizarea acoperişului verde trebuie să cunoaştem rezistenţa statică a acoperişului în cauză, dacă izolaţia împotriva apei pluviale este corespunzătoare (dacă este rezistentă la străpungerea de rădăcini sau nu) şi tipul acoperişului verde: dacă sarcina este realizarea unui acoperiş extensiv sau intensiv?

Acoperiş extensiv: are avantajul îmbunătăţirii microclimatului. Nu necesită îngrijiri permanente şi stropiri. Prezintă o panoramă estetică şi apără izolaţia acoperişului de efectele mediului înconjurător. Straturile subţiri şi uşoare fac posibilă realizarea acoperişurilor verzi şi la terasele (acoperişurilor plate) existente.


Acoperiş intensiv: oferă utilizatorului toate bucuriile şi splendorile unei grădini, dar necesită îngrijire şi stropire permanentă. Realizarea poate fi multiplă, după dorinţa utilizatorului, singura condiţie este rezistenţa statică a terasei.

Pentru stratul de izolaţie impermeabilă, stratul de protecţie şi pentru stratul rezistent împotriva străpungerilor de rădăcini fabricăm folie din pvc moale de 1 mm; 1,2 mm; 1,5 mm grosime şi 150 cm lăţime, la preţuri avantajoase. Folia SICOFOL® posedă avizele pentru construcţii subterane şi pentru rezistenţa la străpungerea rădăcinilor.

Pentru izolarea garajelor, biocaselor şi a teraselor verzi recomandăm folie SICOFOL® din pvc moale de 1,5 mm grosime.

Folia de 1,5 mm grosime protejată deasupra şi dedesubt cu un strat protector, asigură izolarea împotriva apei pluviale şi împotriva străpungerilor de rădăcini.

La izolaţii deja existente sau din alt material, împotriva străpungerilor de rădăcini se recomandă folia SICOFOL® de 1 mm grosime.

Izolarea bazinelor de balegă lichidă, balegă,

apă din scurgeri şi de compostare

Balega lichidă, balega, apa de scurgeri pot fi depozitate numai în bazine izolate impermeabil. Balega se poate depozita pe platouri special amenajate, izolate, cu jgheaburi de scurgeri şi gropi de colectare izolate. Platourile pentru silozuri trebuie să fie izolate. Lichidul creat pe parcursul coacerii silozului trebuie adunat într-o groapă izolată impermeabil. Pe parcursul utilizării nu trebuie să polueze apele. La depozitele de balegă se vor respecta normele juridice referitoare la protecţia apelor freatice.
Soluţia pentru respectarea normelor juridice şi de protecţia mediului, este realizarea de bazine din pământ, izolate impermeabil cu folie SICOFOL®, care este şi cea mai economicoasă.

Bazinele sus enumerate de multe ori trebuie realizate în bazinele deja existente şi funcţionale. În acest caz trebuie să asigurăm căile de eliminare a gazelor eliberate de materialele organice infiltrate în pământ.

Izolaţia recomandată:

Geomembrană SICOFOL® din pvc moale tip S 1,5 cu 1,5 mm grosime, cu 5 cm suprapunere şi sudate continuu, impermeabil, cu aparatul automat cu aer cald. La intersecţia foliilor se vor aplica petece de 10 cm diametru, cu un aparat manual cu aer cald. În funcţie de structura solului, sub folie se va aplica un strat protector din pvc cu fibră de sticlă sau geotextil.

PVC-ul cu fibre de sticlă asigură protecţie şi contra rozătoarelor (ex. cârtiţe, şoareci, popândăi). În caz de pericol de apariţia gazelor, pe stratul de bază se va aplica geotextil de 500 gr/m2 şi ţevi din metal sau mase plastice pentru eliminarea gazelor. Cu o uşoară pantă a plăcii de bază se poate asigura eliminarea gazelor.

Protecţia superioară a foliei în general nu este necesară. Dacă variaţia materialului depozitat este semnificativă, atunci pe suprafaţa supusă acţiunii soarelui sau acţiunii fizice, putem aşeza un strat protector de SICOFOL® Sk 1 din pvc semidur de 1 mm grosime, care asigură în acelaşi timp şi protecţie mecanică împotriva animalelor sălbatice (cerbi, mistreţi).

Geomembrana S 1,5 mm şi stratul protector Sk 1 mm, conţin 2% scrum, care asigură stabilitatea contra radiaţiilor UV (ultraviolet) a materialelor. Producătorul asigură o garanţie de 20 de ani pentru geomembrana SICOFOL® de S 1,5 mm şi pentru sudura de 5 cm cu aer cald.