Sicofol hydroizolácia - podlahová hydroizolácia

Prečo izolovať so SICOFOL®?

Stavebné dosky z mäkčeného PVC SICOFOL® sa vyrábajú a vyvážajú do Európy už 31 rokov.

Iba my máme certifikát kvality odolnosti proti koróziám vydaný Univerzitou záhradníctva a potravinárskeho priemyslu!

Hydroizolácia s doskami a fóliami z mäkčeného PVC SICOFOL®

cenovo dostupný, najmodernejší, 100 % maďarský výrobok
odolný, bezpečný, umožňuje najrýchlejšiu výstavbu
Môže sa aplikovať vo vlhkom, chladnom a zimnom počasí (do - 5 ºC).

SICOFOL® sa môže klásť hneď, ako je betón odolný voči kalamite.
Vďaka rýchlej a okamžitej hydroizolácii možno ušetriť dni alebo dokonca týždne stavebných prác. Na izoláciu veľkých plôch, napr. skladov, skladísk, priemyselných hál proti zemnej vlhkosti, neexistuje rýchlejšia, bezpečnejšia a úspornejšia izolácia ako SICOFOL®.

Hydroizolácia s PVC fóliou SICOFOL® má vďaka nerozložiteľnej vlastnosti PVC životnosť rovnajúcu sa životnosti budovy.

Ak sa izolácia suterénu alebo podzemného podlažia z fólie SICOFOL® privarí k izolácii stien z fólie SICOFOL®, izolácia proti radónu sa najhospodárnejšie vyrieši spolu s hydroizoláciou. Štúdie preukázali, že plynný radón je prítomný na mnohých miestach a ak sa nahromadí v budove, môže spôsobiť rakovinu.

Geomembrána SICOFOL® z mäkčeného PVC je podľa technického schválenia É-112/2005 a technických podmienok "REMATER-MF-01-03" vydaných Štátnou inšpekciou životného prostredia, prírody a vody 30. novembra 2005 vhodná na izoláciu čistiarní odpadových vôd, nádrží na hnojovicu a hnojovicu, kompostární, zavlažovacích a požiarnych nádrží, rybníkov atď. SICOFOL® má tiež Certifikát kvality odolnosti voči koreňom, ktorý bol testovaný Univerzitou záhradníctva a potravinárstva počas 4 rokov.

Denná kapacita povrchovej úpravy je niekoľko tisíc m2.

Spoločnosť Remater s.r.o. sa zaväzuje zaškoliť užívateľov a zhotoviteľov v oblasti zvárania hydroizolačných fólií SICOFOL®.

VLASTNÍK získajú dlhotrvajúcu, bezpečnú a technicky kvalitnú izoláciu.

Vďaka rýchlej, bezpečnej a cenovo dostupnej izolácii môže ZHOTOVITEĽ ľahko dodržať rozpočet a termíny záväzkov a vyhnúť sa neskorším reklamáciám.
SICOFOL® WP05
WP05 : NETTO 650 HUF / M2

Hrúbka:: 0,5 mm

Použitie:
• Nádrž na zavlažovaciu vodu, cisterna
• Nádrž na požiarnu a dažďovú vodu
• Izolácia zavlažovacích kanálov
• Tepelná izolácia potrubných sietí teplárenských spoločností proti zrážkovej vode
SICOFOL® WP08
WP08 : NETTO 990 HUF / M2
Hrúbka:: 0,8 mm

Použitie::
• Nádrž na zavlažovaciu vodu, cisterna
• Nádrž na požiarnu a dažďovú vodu
• Izolácia zavlažovacích kanálov
• Tepelná izolácia potrubných sietí teplárenských spoločností proti zrážkovej vode
SICOFOL® WP1
WP1 : NETTO 1 250 HUF / M2
Hrúbka:: 1 mm

Použitie:
• Izolácia suterénu proti zemnej vlhkosti
• Bariéra proti zemnej vlhkosti medzi podkladovým betónom a vrstvou poteru
• Izolačná doska na stenu narezaná na šírku steny
• Izolácia proti prevádzkovej vode
SICOFOL® WP12
WP12 : NETTO 1,530 HUF / M2
Hrúbka:: 1,2 mm

Použitie:
• Izolácia suterénu proti zemnej vlhkosti
• Bariéra proti zemnej vlhkosti medzi podkladovým betónom a vrstvou poteru
• Izolačná doska na stenu narezaná na šírku steny
• Izolácia proti prevádzkovej vode
SICOFOL® WP15
WP15 : NETTO 1 800 HUF / M2
Hrúbka:: 1,5 mm

Použitie:
• Izolácia suterénu proti zemnej vlhkosti
• Bariéra proti zemnej vlhkosti medzi podkladovým betónom a vrstvou poteru
• Izolačná doska na stenu narezaná na šírku steny
• Izolácia proti vode v prevádzke
• Vlhká strecha garáže
• Izolácia biokrbov
• Izolácia proti dažďovej vode pre zelené strechy, ktorá je zároveň odolná proti koreňom
• Izolácia nosných plochých striech proti dažďovej vode

ZÍSKAJTE CENOVÚ PONUKU!


Partneri, 
ktorí si nás už vybrali

Web vytvorilo Advanityc Design Studio.
sk_SKSlovenčina
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram